Hippokratova přísaha)

Autor: Janoušek Ješátko

Rok: 1966

Autor: Janoušek Ješátko