Pac a Pusu

Pac a Pusu

Puss & kram

Autor: Grygar Milan

Pôvod filmu: Švédsko

Rok vzniku plagátu: 1969

Režisér: Cornell Jonas

Herec: Neuvedený

Žáner filmu: Neuvedený

Autor: Grygar Milan

Maliar, grafik, typograf a tvorca zvukových realizácii Milan Grygar sa narodil 24. októbra 1926 vo Zvolene. Záujem o umenie prejavoval už od detstva, maľovať začal, keď mal dvanásť rokov. Študoval  na Škole umeleckých remesiel v Brne (1942– 1943) a Vysokej škole umeleckopriemyslovej v Prahe (1945 – 1950) u prof. J. Nováka  a E. Fillu.

Od 60. rokov patrí k popredným predstaviteľom českej geometrickej abstrakcie, k priekopníkom akustických realizácií a akcií, ako boli akustické a hmatové kresby (či partitúry rôznych princípov). Od roku 1967 začal tvoriť pôdorysné partitúry ako projekcie rozprestretého zvuku.

Svojimi dielami prepojujúcimi zvukovú a vizuálnu formu zasiahol predovšetkým v 60. a 70. rokoch rovnakou mierou do výtvarného umenia ako do súdobej hudby. Akustické kresby vydal Supraphon na dvoch gramofónových platniach (1969, 1976).

Od roku 1991 Je členom S.V.U. Mánes a výtvarnej skupiny Jiná geometrie.

Popri voľnej tvorbe sa venuje filmovému plagátu, knižnému designu a ilustrovaniu predovšetkým literatúry pre deti. V rokoch 1961 – 1989 vytvoril 175 filmových plagátov, mnohé mimoriadnej umeleckej úrovne.

Plagát k filmu Muzika pro dva získal v roku 1988 cenu Strieborný Hugo na Medzinárodnom filmovom festivale v Chicagu.

Kolektívne vystavuje od roku 1958 a samostatne od roku 1959. Svoje diela vystavoval po celom svete (Dortmund, Gent, Osaka, Tokio, Los Angeles, Paríž, Michigan, Florencia...).

Je zastúpený v zbierkach galérií NG a GHMP v Prahe, Umeleckopriemyslového múzea v Prahe, MG v Brne, Stedelijk museum Amsterdam, Centre Pompidou Paris, Bibliotheque nationale Paris, Museum of art Ósaka, Kunstgewerbemuseum Zürich.

Pôvod filmu: Švédsko

Rok vzniku plagátu: 1969

Režisér: Cornell Jonas

Herec: Neuvedený

Žáner filmu: Neuvedený