Motýlek

Motýlek

Papillon

Autor: Ziegler Zdeněk

Pôvod filmu: USA

Rok vzniku plagátu: 1974

Režisér: Schaffner J.Franklin

Herec: McQueen Steve

Žáner filmu: Dráma

top plagát

Autor: Ziegler Zdeněk

Grafický dizajnér, architekt, typograf a výstavný dizajnér Zdeněk Ziegler sa narodil 27. októbra 1932 v Prahe. Študoval architektúru na ČVUT (1955 – 1961) v Prahe. Od roku 1990 je docentom a od roku 1992 profesorom na Vysokej škole umeleckopriemyslovej v Prahe, v rokoch 2000 – 2003 bol jej rektorom. Od roku 1995 bol pedagógom Prague Summer Study Miami University (Ohio, USA). Za plagátovú tvorbu získal 13. septembra 2001 čestný doktorát Miami University. Je členom prestížnej medzinárodnej grafickej organizácie Alliance Graphique Internationale.

Koncom päťdesiatych rokov začal pracovať v oblasti grafického dizajnu. Začiatkom šesťdesiatych sa začal venovať aj výstavníctvu, vytváral kompletné grafické riešenia výstav (Umeleckopriemyslové múzeum, Národná galéria v Prahe). Od roku 1962 sa venuje grafickej úprave kníh a návrhom ich obálok. V tom roku začína navrhovať aj filmové plagáty. Zdeněk Ziegler vytvoril  274 filmových plagátov, ktorých stabilne vysoká úroveň bola často oceňovaná doma i v zahraničí a zaraďuje ho medzi najvýznamnejších českých tvorcov filmových plagátov. V 60. – 70. rokoch navrhoval obaly na gramoplatne a je autorom mnohých poštových známok.

Kolektívne vystavuje od roku 1964, samostatne od roku 1970. Samostatne vystavoval napr. v Prahe, Plzni, Londýne, Mainzi a kolektívne so skupinou TYPO& v USA, Rusku, Bulharsku, Švajčiarsku.

Ocenené filmové plagáty:

1964 Čestné uznanie na Medzinárodnej výstave filmového plagátu v Karlových Varoch (Smog, Tajomstvo čínskeho karafiátu, Prísne tajné)

1964 1.cena na Bienále Brno (Prísne tajné, Krik, Ruský zázrak)

1964 Čestné uznanie Typomundus v Montreale (Prísne tajné)

1965 Strieborná medaila na Medzinárodnej súťaži plagátov v Colombe (A pátý jezdec strach)

1976 Zlatý Hugo na Medzinárodnom filmovom festivale v Chicagu (Modrá Electra Glide)

1977 Čestné uznanie Zdeněk Ziegler v súťaži The Hollywood Reporter Annual Key Awards (Dersu Uzala)

1982 Strieborná plaketa na Medzinárodnom filmovom festivale v Chicagu (Zelený ľad)

1983 Bronzový Hugo na MFF v Chicagu (Výstřel do zad)

Pôvod filmu: USA

Rok vzniku plagátu: 1974

Režisér: Schaffner J.Franklin

Herec: McQueen Steve

Žáner filmu: Dráma