Jediný svědek

Jediný svědek

Autor: Zálešák František

Pôvod filmu: Sovietsky zväz

Rok vzniku plagátu: 1970

Režisér: Krasnopolsky Vladimir

Herec: Neuvedený

Žáner filmu: Neuvedený

Autor: Zálešák František

Pôvod filmu: Sovietsky zväz

Rok vzniku plagátu: 1970

Režisér: Krasnopolsky Vladimir

Herec: Neuvedený

Žáner filmu: Neuvedený