Strýček Váňa)

Autor: Ziegler Zdeněk

Rok: 1971

Režisér: Končalovskij Andrej