Žert

Film o nešťastných obetiach, ktoré  doposiaľ nestratili pamäť, na rozdiel od šťastných vinníkov, Československo 1968.