Ženu ani květinou neuhodíš

Komédia o mužovi, ktorý nevedel ženám povedať nie, Československo 1966.