Velká cesta

Ruská anabáza Jaroslava Haška,  Sovietsky zväz , Československo 1962.

Filmový program k filmu graficky upravil J. Příbramský.