Štyridsaťštyri

Dramatický príbeh o vzbure trenčianskeho pluku v období prvej svetovej vojny, Československo 1957.