Smrt si říká Engelchen

Strhujúca dráma z posledných mesiacov druhej  svetovej vojny podľa knižnej predlohy Ladislava Mňačka, Československo 1963.