Smrt černého krále

Defraudantská balada z predmestia, Československo 1971.