Rozmarné léto

Rozmarný letný príbeh podľa novely Vladislava Vančuru, Československo 1967.