Pane, vy jste vdova !

Bláznivo fantastická komédia o komplikáciách s následkami niekoľkonásobnej transplantácii mozgu, Československo 1970.