Jáchyme, hoď ho do stroje!

Komédia o tom, čo zavinil počítač, Československo, 1974.

Filmový program k filmu graficky upravila Jana Nováková.