Intimní osvětlení

Komédia s hudbou, s pohrebom a rodinným šťastím, Československo 1965.