Hvězda zvaná Pelyněk

Príbeh z posledných dní rakúskej monarchie, Československo 1964.